کلینیک خدمات مشاوره و روانشناسی پلاک یک در سال ۱۳۹۲ با هدف شناخت و درمان مشکلات ارتباطی و روانشناختی تاسیس گردید.

حوزه های فعالیت کلینیک به شرح زیر می‌باشد:

۱ – خانواده درمانی و زوج درمانی

۲ – کودک و نوجوان

۳ – اعتیاد های رفتاری (مواد مخدر، سکس، عشق و…)

۴ – اختلالات خلقی

۵ – اختلالات جنسی

۶ – درمان دارویی

ما با بهره‌گیری از روانشناسان کارامد سعی برآن داریم تا با ارتقای کیفیت زندگی ، آرامشی هرچه بیشتر را برای هم‌وطنان خود به ارمغان آوریم.

شرح کوتاهی از درمانها:

۱- خانواده درمانی و زوج درمانی: در این درمان خدمات از ابتدای شکل گیری خانواده ،مشاوره پیش از ازدواج ، مشکلات زناشویی ، فرزندپروری و مشکلات مربوط به خیانت و طلاق ارائه می‌گردد.

۲- کودک و نوجوان: این حیطه  مختص درمان‌های کودک و نوجوان نظیر اختلالات یادگیری ، مشکلات فرزندپروری ، مشکلات تحصیلی و…

۳- اعتیادهای رفتاری: در این حوزه از خدمات تشخیص و درمان انواع اعتیادهای رفتاری مانند اعتیاد به خوردن، اعتیاد به کار، اعتیاد به سکس،اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به الکل و… ارائه می‌گردد.

۴- ختلالات خلقی: درمان اختلالاتی که با خلقیات در ارتباط هستند به طور مثال: مشکلات مربوط به افسردگی و…

۵- اختلالات جنسی: درمان مشکلات جنسی به طور مثال: زود انزالی، انحرافات جنسی و….

۶- درمان دارویی: در صورت نیاز به دارو درمانی،مراجعین به روانپزشک مرکز ارجاع داده می‌شوند.